Jola - wysmukła, piękna, delikatna. Zajmuje si...

 • YES
 • Jola - wysmukła, piękna, delikatna. Zajmuje się szmuglem. Po stronie aryjskiej przeżyła próbę gwałtu. Rodzice zabronili jej chodzić, ale po jakimś czasie poszła po kryjomu - czekał na nią ten sam młody Polak - zamieszanie - Niemiec - na policję. Polak ją próbował ratować - że to jego narzeczona (ale opaska w kieszeni). Gestapo - potem na Gęsią. Poszli do Kohna i Hellera po pomoc - rodzice i dr Reicher. Powiedzieli o aresztowaniu i groźbie kary śmierci; usiłują uratować Jolę. Trzeba przekupić kochankę Auerswalda - zbierają brylanty. Młodzież urządza zbiórkę - przedstawienia, koncerty na ten cel - nawet córeczka autora tańczy na jednym z nich. Kupiono brylant - ale Jola jest już na liście do rozstrzelania. Nie udało się jej uratować

 • ?
 • in the ghetto
 • business, social/communal, private life / daily life
 • prices, collaboration, youth, Germans, Poles, rescue attempts, smuggling, street, prison
 • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 36
 • Related people:

  • Glicenstein Samuel

   Junior high school's teacher, lives in Panska Street, has a wife and a daughter

  • Glicenstein Jola

   Beautiful girl, lives in Panska Street; 18 years old, a smuggler. Caught on the 'Aryan" side', shot

  • Konigstein Unknown

   A doctor, Jola Glicenstein's fiance, provided for her parents, in a youth Zionist organisation, young.

  • Reicher Edward

   A wealthy doctor. He had a villa in Ruda Pabianicka near Lodz; a dermatologist; one of the heads of the Health Depar...

  • Kohn M

   Reicher knew him from Lodz - an average merchant.

  • Heller Z

   Reicher knows him from Lodz - an ordinary merchant.