Janina Kulwieć wymienia Żydów, którym, wraz z...

 • NO
 • Janina Kulwieć wymienia Żydów, którym, wraz z innymi osobami, pomagała podczas okupacji. Opisuje w jaki sposób wydawało się Żydom dokumenty aryjskie.

 • 1939-00-00
 • 1944-00-00
 • Poles operations, help
 • with Aryan documents
 • 3 strony rękopisu i 4 strony odpisu. W relacji lista osób, którym Janina Kulwieć pomagała podczas okupacji. Wszystkie przeżyły i są z nią w kontakcie.

 • Related people:

  • Kulwieć Janina

   Autorka relacji 301- 6083. W 1939 otrzymała dyplom i zaczęła pracować jako chemik w Gazowni Warszawskiej. Mieszkała...

  • Grundgand Henryk

   Janina Kulwiec's father. A doctor of medicine, from 1939 at the front as a doctor. He came back in 1943, but living...

  • Łucejko Lucjan

   He was head of the permanent books depository in the Registration and the Address Registry in Warsaw. With Janina Ku...

  • Krzyżanowski Józef

   An engineer, a vice-minister of the food industry. Helped the Jews during the occupation together with Janina Kulwiec.

  • Kulwieć Stanisław

   Together with Janina Kulwiec he helped the Jews during the occupation.

  • Kulwieć Jan

   Together with Janina Kulwiec he helped the Jews during the occupation.

  • Wojciechowska Zofia

   Together with Janina Kulwiec she helped the Jews during occupation. She lived in Chmielna Street No. 122.

  • Rotbert Henryk

   A lawyer from Warsaw. Janina Kulwiec helped him during the occupation.

  • Sztatman Zofia

   A chemical engineer, Kulwiec's friend from University of Technology (Politechnika). During the occupation she helped...

  Related places:

  • Łowicka 53/ 3

   the Grundgands' flat; Janina created a small hospital there in 1944