Inauguracja - przewidziane na 150 zatrzymanych...

  • YES
  • Inauguracja - przewidziane na 150 zatrzymanych, docelowo - na 1000

  • in the ghetto
  • administrative
  • Judenrat, prison
  • 152