Henryk Wasser otrzymuje do zbiorów podziemnego...

  • YES
  • Henryk Wasser otrzymuje do zbiorów podziemnego archiwum getta list pisany przez Auerswalda do Rady Żydowskiej. W liście tym domaga się dostarczenia władzom SS większej ilości materiałów budowlanych do wybudowania obozu w Treblince.

  • in the ghetto
  • administrative, German operations
  • Judenrat, underground movement, Germans
  • Wasser, Henryk, relacja 301-2819