Henryk Rudnicki widział na umszlagu potworne b...

 • YES
 • Henryk Rudnicki widział na umszlagu potworne bestialstwo żydowskiego komendanta placu Szmerlinga, który znęcał się nad Żydami, prześcigając Niemców. Potrafił okładać drucianą rózgą tych członków ŻSP (policjantów żydowskich), którzy podali spragnionemu szklankę wody.

 • 1942-08-01
 • 1942-09-18
 • deportation
 • administrative
 • negative, Jewish police, deportation
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 28
 • Related people:

  • Szmerling Nieznane

   Pracował w policji żydowskiej. 20.07.1942 roku zostaje mianowany komendantem oddziału żydowskiej policji, przeznaczo...

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  Related places:

  • Okopowa

   Karol Rotgeber przekazuje zasłyszaną informację o tym, że na cmentarzu przy ulicy Okopowej Niemcy zabijają masowo st...