Henryk G. wspomina, że zaledwie kilka miesięcy...

 • NO
 • Henryk G. wspomina, że zaledwie kilka miesięcy wcześniej nie znał Samiewskiego, Piotrowskiego, dwóch pań, u których przez pewien czas mieszkał. Większość społeczeństwa polskiego sprzyjała Żydom, nierzadko z narażeniem życia własnego i rodziny.

 • 1943-04-25
 • 1943-04-25
 • Poles operations, help
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 21
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • Piotrowski Mikołaj

   an engineer, in 1942 he lived in Kaweczynska Street. He had a wife Nina and four children: three boys between 10 and...

  • Samiewski Henryk

   kierownik kuchni w obiekcie przy budowie bocznicy wyładunkowej transportów rannych Niemców, gdzie pracowała grupa ro...