Henryk G. wspomina, iż propaganda niemiecka pr...

 • YES
 • Henryk G. wspomina, iż propaganda niemiecka przeciw Żydom potęgowała już wcześniej powstałe nastawienie antysemickie w społeczeństwie polskim. Niemcy wszem i wobec głosili, że winę za wybuch wojny ponoszą Żydzi. Zatem wszystkie cierpienia, jakie przechodzili Polacy, przypisywano Żydom. Ludzie nie doszukiwali się prawdy, szczególnie, że wygodnie było przyjąć głoszoną teorię niemiecką, która była usankcjonowana prawem.

 • before formation of the ghetto
 • social/communal
 • antisemitism, atmosphere, Germans, Poles
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 6
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...