Henryk G. wspomina, iż pomocny był mu administ...

 • NO
 • Henryk G. wspomina, iż pomocny był mu administrator, który go zameldował i wymeldował na ul. Radzymińskiej. Pomoc ta była naprawdę bezinteresowna, ponieważ Henryk G. nie posiadał środków materialnych na należyte zapłacenie mu.

 • 1943-04-25
 • 1943-04-25
 • administrative, help
 • other help, stranger
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 21
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  Related places:

  • Radzymińska

   Henryk Samiewski's acquaintance lived there - a woman with a small child; in the second half of November 1942 Henry...