Henryk G. sam przeszedł dwie selekcje w getcie...

 • YES
 • Henryk G. sam przeszedł dwie selekcje w getcie. Selekcja odbywała się w ten sposób, że grupa wychodząca przez wejście na rogu ul. Żelaznej i ul. Leszno została skontrolowana przez esesmana, który pejczem wskazywał, kto ma iść na prawą, a kto na lewą stronę. Ci z lewej strony mieli siadać na ziemi – oni byli przeznaczeni do wysyłki, a z prawej strony mogli iść do domu.

 • 1940-11-00
 • 1942-07-00
 • deportation
 • German operations
 • selection
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 64
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  Related places:

  • Żelazna, Leszno

   selection of Jews was conducted there, it was controlled by a SS-man who indicated with a whip who was to go right a...