Henryk G. przystąpił do grupy roboczej „Ostbah...

 • YES
 • Henryk G. przystąpił do grupy roboczej „Ostbahn”, która pracowała przy budowie bocznicy wyładunkowej transportów rannych Niemców …. na ulicy Kawęczyńskiej za pętlą i remizą tramwajową.

 • 1942-09-00
 • 1942-11-00
 • po 11 września – tzw. kocioł
 • druga połowa listopada 1942
 • deportation
 • business, social/communal
 • outposts, the 'Aryan' side
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 11
 • „Ostbahn” to również niemiecka nazwa Królewskiej Kolei Wschodniej. Dawna magistrala łącząca Berlin z Prusami Wschodnimi.

 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  Related places:

  • Kawęczyńska

   workers group of the German Railways East (Ostbahn) worked there at building an unloading side track of wounded Germ...