Gepner informuje, że przyznali numery życia- N...

  • YES
  • Gepner informuje, że przyznali numery życia- Niemcy - wszyscy na plac koło ul. Zamenhofa - z 1000 osób, Lejkin - krzyczy, utrzymuje porządek Autorka pracuje w Aprowizacji, jest związana ze Stachem- mieszkali w jednym mieszkaniu: Tesznerowie we trójkę (z matką) w jednym pokoju; ona ze Stachem - w drugim, w trzecim - Tadzio zginął w powstaniu, pracował w ŻOB, Ziuta i jej matka zginęły w tym samym czasie

  • luty 43
  • deportation
  • German operations, private life / daily life
  • underground movement, Germans, Jewish police, death, deportation, private life
  • Winczakiewiczowa, Anna, Przeżyłam

  • 31
  • myli jej się chronologia wydarzeń.