Dzieci na ulicach zmarłe, żebrzące. Gepner pom...

  • YES
  • Dzieci na ulicach zmarłe, żebrzące. Gepner pomaga, otwiera Dom Dziecka. Autorka znajduje małą dziewczynkę, Dorcię - opiekuje się nią - jest w domu dziecka, odwiedza ją codziennie

  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • author, children, Judenrat, care / social welfare, orphanages, civil servants, beggars
  • Winczakiewiczowa, Anna, Przeżyłam

  • 16