Dzieci Mikołaja i Niny Piotrowskich były to –...

 • NO
 • Dzieci Mikołaja i Niny Piotrowskich były to – Aleksander lat 17, Jerzy lat 13, Włodzimierz lat 11 oraz mała dziewczynka Antonina około 5 lat. Wszyscy serdecznie odnosili się do Henryka G. i jego żony.

 • 1943-00-00
 • 1943-00-00
 • Poles operations
 • atmosphere , children
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 32
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • Piotrowski Mikołaj

   an engineer, in 1942 he lived in Kaweczynska Street. He had a wife Nina and four children: three boys between 10 and...

  • Piotrowska Nina

   Engineer Mikolaj Piotrowski's wife. She lived in Kaweczynska Street. She had four children: three boys between 10 an...

  • Piotrowski Aleksander

   Mikolaj's and Nina's son, 17 years old, during the war he lived in Kaweczynska Street, after the war at Nowolipki St...

  • Piotrowski Jerzy

   Mikolaj's and Nina's son, 13 years old, during the war he lived in Kaweczynska Street, after the war at Nowolipki St...

  • Piotrowski Włodzimierz

   Mikolaj's and Nina's son, 11 years old, during the war he lived in Kaweczynska Street, after the war at Nowolipki St...

  • Piotrowska Antonina

   Mikolaj's and Nina's daughter, 5 years old, during the war she lived in Kaweczynska Street, after the war at Nowolip...

  Related places:

  • Kawęczyńska

   the Piotrowski family lived in the tenement house. Michal Piotrowski- head of the family, 40 years old, together wit...