Działalność Komitetu Domowego przy Leszno 24:...

 • YES
 • Działalność Komitetu Domowego przy Leszno 24: - zbieranie składek na potrzeby ŻTOS- u (III 41 przekazano 113 zł czyli 50% składki miesięcznej za styczeń), 100 ZŁ (XII 41), 100 zł (I 42); 335, 85 zł na pomoc zimową (zbiórka podczas zorganizowanego podwieczorku - I 42); - zbieranie składek na potrzeby Dzielnicy (VI 41 - 100 zł); - utworzenie funduszu rezerwowego dla doraźnej pomocy niezamożnym mieszkańcom domu (z 25% inkasowanych w domu składek) - składki zbiera Koło Młodzieży (w II 41r. od 317 mieszkańców domu zebrano 273 zł, zamiast spodziewanych 634); - organizowanie pożyczek wewnętrznych (w obrębie domu) na zakup zapasów zimowych (węgiel, słonina)- lipiec 40r. pożyczka w dwóch ratach miesięcznych po 5 zł; - rozdzielanie otrzymanych produktów żywnościowych( lipiec 40 r. 3 puszki skondensowanego mleka); - zwrócenie się do rodzin, które organizują spotkania towarzyskie, by zbierały w czasie spotkań pieniądze na rzecz Kom. Domowego; - nakłonienie mieszkańców domu, by powierzali zlecenia tylko rzemieślnikom zamieszkałym na terenie domu (sierpień 40); - organizowanie zbiórek odzieży (lipiec, sierpień 40; w II 41 - zbiórka zorganizowana przez Koła Pań na potrzeby punktu uchodźców); - zorganizowanie loterii fantowej, dochód na rzecz KD (wrzesień 40r.); - utworzenie kącika dla dzieci w wieku 4-14 lat(opłata dla dzieci zamożniejszych 15 zł miesięcznie) październik 40r. W grudniu 40r. uzbierano na kącik 120zł; od III 41r. do kącika przychodziły dzieci z Leszna 22; III 41r. - Kom. Dom. dopłaca po 3 zł za każde dziecko uczęszczające bezpłatnie (w III 41r. -5 dzieci); - utworzenie Komisji Sanitarnej dla dopilnowania kąpieli mieszkańców-odpowiedzialny Goldman (listopad 40); - utworzenie Komisji Kwalifikacyjnej do spraw zapomóg; - utworzenie Koła Pań przy Komitecie (styczeń 41); - wydawanie żywności w związku z zamknięciem kuchni (grudzień 40, przez 3 dni - 18 kg kartofli, 18 dkg kaszy i 55 dkg smalcu); - zakupowanie żywności na potrzeby mieszkańców domu - (II 41r. za 300 zł); - zakup apteczki (lekarstwa za 200 zł - XII. 40); -utworzenie Referatu Opieki nad niezamożnymi mieszkańcami domu (XII 40); - wydawanie żywności na Chanukę (XII 40) - 1,5 kg tłuszczu, 2,30 kaszy, 40 kg kartofli; akcję świąteczną w III 41 organizowało Koło Pań; na święta po 1 kg chleba na biedną rodzinę (IX 41); na Pesach 42r. na jedną osobę - po 2 kg kartofli, 1,5 kg buraków, 40 dkg cebuli i 1 dkg oliwy na 8 dni świąt. Pomoc otrzymały 73 osoby; - współpraca z Toporolem (II 41-udzielenie Toporolowi miesięcznego subsydium 15 zł, V 41r. cofnięcie subsydium); - pomoc dla punktu uchodźców przy Leszno (14?) - III 41r. subsydium w wysokości 15 zł; - sprawowanie opieki nad punktami Leszno 19 i 29; - zażądanie od piekarni ("tutejszej") ryczałtowego datku na rzecz K.D. - 10 zł od każdego bochenka; - oddanie na potrzeby szpitala łóżka z materacem, prześcieradła, koca i 2 poszewek - VII 41; - przekazanie 25 zł dla Domu Sierot dla Dziewcząt - VII 41; - każda osoba wyprowadzająca się z domu ma prawo do korzystania przez 15 dni z pomocy Kom. Dom.; - subsydium miesięczne na TOZ -20 zł (IX 41), 20 zł (XII 41 i I 42); - zapomoga dla Domu Starców ---- 30 zł (XII 41); - dzieci z domu organizują przedstawienie , zysk(261 zł 15 gr) na rzecz Miesiąca Dziecka (XII 41r.); - zbiórka na rzecz rekwizycji mebli wg nakazu Gminy - 500 zł (XII 41); - datek dla Domu Sierot Mylna 18 - ryczałt 20 zł (I -IV 42); - pomoc Patronatowi Uchodźców Miasteczka przy ul Stawki - Dzika - 25 zł (I 42); - chleb zebrany w czasie akcji Kromka chleba wydawany biednym spoza domu (III 42);

 • 1940-07-20
 • 1942-04-20
 • in the ghetto
 • social/communal
 • address, poor, the rich, prices, children, Judenrat, household committees, youth, care / social welfare, bakers, craftsmen, orphanages, TOPOROL, TOZ, refugees
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

 • 68, s.1-104
 • Koło Młodych zawiesza działalność 31 marca 41r., wznawia po 8 list 41. (s. 51, 80)Liczne uwagi na temat intensywnego i rygorystyczego zbierania składek. Uchylanie się mieszkańców od płacenia składek na rzecz K.D. było powodem próby samorozwiązania się K.D. w kwietniu 42r. (mieszkańcy uprosili zarząd, by tego nie robił). Od listopada 41r. do kwietnia 42r. liczba biednych osób w domu podwoiła się. W IV 42r. składki mies. lokatorów podwyższono , K.D. wraz z komisarzem III rejonu rozpatrywał możliwość sankcji w celu zmuszenia lokatorów do zapłacenia składek (zamknięcie bramy). W kwietniu 42r. Wydział Zdrowia przeprowadził lustrację sanitarną domu.

 • Related people:

  • Goldman Dawid

   Chairman of the House Committee at Leszno Street No. 24 (July 1940 - November 1940). In March 1941 he took on a duty...

  • Auster Izak

   Vice-president of the House Committee at Leszno Street No. 24 (since July 1940). In December 1940 he took over Secti...

  • Wasserkener Jakub

   member of the House Committee near Leszno Street No. 24 (since July 1940). A secretary of Committee since July 1941.

  • Nisenszal Moszek

   A member of the House Committee Leszno Street No. 24 (from July 1940). He was responsible for the Financial Departme...

  • Pergament Josek

   Member of the House Committee at Leszno Street No. 24 (from July 1924). Responsible for the Clothing Section.

  • Guman Unknown

   A member of the House Committee at Leszno Street No. 24 (from July 1940). He was responsible for the sanitary depart...

  • Odesser Maksymilian

   Member of the Audit Commission [of the Judenrat] at the House Committee at Leszno Street No. 24 (July 1940). From th...

  • Rapaport Szyja

   A member of the Audit Commission in the House Committee at Leszno Street No. 24. From November 1940 he was responsib...

  • Goldberg Paweł

   Lived at Leszno Street No. 24 (July 1940). More wealthy house tenants used to give him supplementary food (Auster us...

  • Tanenbaum Unknown

   In July 1940 got from the Home Committee at Leszno Street No. 24 one tin of condensed milk and 12,5 decagrams of lar...

  • Cofnosowa Unknown

   She lived at Leszno Street No. 24. In that tenement house she ran a play area for children on behalf of the House Co...

  • Atlas Gerszon

   activist of the House Committee at Leszno Street No. 24. member of the Audit Commission [of the Judenrat]

  • Lewkowicz Unknown

   Since 24 November 1940, deputy chairman of the House Committee at Leszno Street No. 24. Refugee representative on th...

  • Szychman Unknown

   Since November 1940 a member of Audit Committee of House Committee at Leszno Street No.24. Since 8 November 1941 a d...

  • Rozenblum Unknown

   Probably a doctor. She was to take the medical supervision of the children's corner in the house at Leszno Street No...

  • Łaski Unknown

   In July 1940 he got one can of evaporated milk and 12,5 decagrams of lard from the House Committee at Leszno Street...

  • Szydman Unknown

   He lived at Leszno Street No.24. In December 1940 received food from the House Committee. On 10 March 1941 he got a...

  • Grosman Unknown

   Lived at Leszno Street No. 24. Received food from the House Committee in December 1940. In August 1941 received 25 z...

  • Alperin Unknown

   Lived at Leszno Street No. 24 (December 1940).

  • Landau Unknown

   Lived at Leszno Street No. 24. House Committee member. After the election in the House Committee on 8 November 1941...

  • Sytner Unknown

   He lived at Leszno Street 24. Since 8 November 1941 deputy chairman of the House Committee.

  • Leder Unknown

   Chairman of the Young People's Circle at Leszno Street No. 24 (December 1940). From March 1941 permanent delegate of...

  • Aizner (Eisner) Unknown

   They lived at Leszno Street No. 24. They received food articles (potatoes, buckwheat, lard) from the House Committee...

  • Apelblat Unknown

   a family living at Leszno Street No. 24, flat 48. Every Thursday they invited Cofnas (a poor boy) for lunch. Mr Apel...

  • Summer Unknown

   Responsible for the Sanitary Department of the House Committee Leszno Street No. 24 (since November 1940).

  • Majnfes Unknown

   A family living at Leszno Street 24. Every Saturday she gave dinner to Cofner (a poor boy) - December 1940

  • Rajzenman Unknown

   He lived at Leszno Street No. 24. In January 1941 he received from House Commitee as part of help ca. 30 zl. In Marc...

  • Nisenszalowa Unknown

   Since January 1941 the chairwoman of the Women Association of the House Committee at Leszno Street No. 24.

  • Rapaportowa Unknown

   From January 1941 the deputy chairwoman of the Women's Circle of the House Committee at Leszno Street No. 24.

  • Wasserkenerowa Unknown

   Since January 1941 the secretary of the Women's Circle of the House Committee Leszno Street No. 24.

  • Adlerowa Unknown

   From January 1941 treasurer of the Women's Circle at the House Committee Leszno Street No. 24

  • Lewkowiczowa Unknown

   From January 1941 a member of Women's Circle at the House Committee at Leszno Street No. 24

  • Kutnerowa Unknown

   Since 1941 a member of the Women's Circle of the House Committee Leszno Street No. 24. November 1941 - a member of t...

  • Kałuski Unknown

   The family which lived at Leszno Street No. 24. In mid-March the family asked the House Committee for help in buying...

  • Ekstein Unknown

   Since 5 May 1941 a member of the House Committee Leszno Street No. 24.

  • Lipskier Matias

   in charge of the youth circle attached to the House Committee Leszno Street No. 24 (November 1940); permanent repres...

  • Szputowa Rachela

   A chairwoman of the circle of women at House Committee at Leszno Street No.24 . A delegate of House Commtitee at the...

  • Wartman Unknown

   He was in the camp. House Committee in Leszno Street No. 24 sent him 30 zl (May 1941).

  • Szreger Unknown

   A family living probably at Leszno street No. 24. In May 1941 House Committee of this tenement house considered gran...

  • Martel Unknown

   The family probably lived at Leszno Street No. 24. The House Committee considered granting them material help in May...

  • Hochman Unknown

   Lived at Leszno Street No. 24. In March 1941 he did not have money to repair his child's shoes (the House Committee...

  • Perelberg Unknown

   He lived at Leszno Street No. 24. In his litigation with Kamieniecki he asked the House Committee to arrange arbitra...

  • Kamieniecki Unknown

   Lived at Leszno Street No. 24. Had a quarrel with Paterberg, (a court of concilliation was created from the members...

  • Gotlibowa Unknown

   In July 1940 received one can of condensed milk and 12.5 decagrams of lard from the House Committee Leszno Street No...

  • Berger Unknown

   He lived probably at Leszno Street No. 24. Since August 1941 a member of the House Committee Leszno Street No. 24.

  • Szwarc Unknown

   18 August 1941 House Committee at Leszno Street No. 24 gave her a loan. For 20 zlotys per month she cleaned the Hous...

  • Terespolska Unknown

   On 18 August 1941 the House Committee Leszno Street No. 24 gave her a loan.

  • Zadecki Unknown

   From 8 November 1941, a treasurer of the House Committee at Leszno Street No. 24. He resigned in April 1942.

  • Bialer Unknown

   From 8 November 1941 a member of the House Committee at Leszno Street No. 24 Audit Commission.

  • Kociałkowski Unknown

   Since 8 November 1941 a member of the Audit Commission at the House Committee Leszno Street No. 24. In January 1942...

  • Zylberberg Unknown

   After 8 November 1941, a member of the Audit Commission at the House Committee at Leszno Street No. 24.

  • Skeiman Unknown

   A doorkeeper of tenement house at Leszno Street No. 24. ( September 1941). For 15 days of November he got 50 zlotys...

  • Kon Unknown

   Since 17 November 1941 he was a member of the House Committee at Leszno Street No. 24.

  • Kauczer Unknown

   A member of the sanitary department at the House Committee Leszno Street No. 24 (the end of November 1941).

  • Szychmanowa Unknown

   Since November 1941 a member of Economic Section of the House Committee at Leszno Street No. 24

  • Landauowa Unknown

   from November 1941 she was a member of the Clothing Section in the House Committee at Leszno Street No. 24

  • Landauówna Unknown

   from November 1941 a member of the Section for Entertainments of the House Committee at Leszno Street No. 24. Member...

  • Majnfesówna Unknown

   Since November 1941, member of the cultural department at House Committee (Leszno Street No. 24)

  • Rundstemowa Unknown

   From November 1941 a member of the House Committee's at Leszno Street No. 24 Clothing Selection.

  • Segałówna Sabina

   Since November 1941 a member of House Committee at Leszno Street No.24 (secretarial department). A member of the You...

  • Sytnerowa Unknown

   She lived at Leszno Street No. 24. House Committee entrusted to her fund raising for Jewish Police.

  • Globus Unknown

   Owner of a shop. In December 1941, the House Committee decided to stop doing shopping in this shop. In January 1942,...

  • Perensonowa Unknown

   She lived at Leszno Street No. 24. In December 1941, on behalf of the House Commitee, she collected money for the ch...

  • Panas Unknown

   Since January 1942 a member of the House Commitee at Leszno Street No. 24 and since April 1942 - treasurer.

  • Glasberg Unknown

   Presumably a shop owner. Got into a conflict with the House Committee in Leszno Street No. 24.

  • Szregerowa Unknown

   In February 1942 she was rebuked by the House Committee at Leszno Street No.24 for throwing away rubbish at the stai...

  • Oberkleid Unknown

   In February 1942 she was reprimanded by the House Committee at House Committee at Leszno Street No. 24 for littering...

  • Malowańczyk Unknown

   A resident of the house at Leszno Street No. 24, in February 1942 he received two food rations from the House Commit...

  • Pachucki Unknown

   A resident of the house at Leszno Street No. 24. In February 1942 he received three food rations from the House Comm...

  • Kobyliński Unknown

   Lived in the house at Leszno Street No. 24 (February 1942).

  • Jezior Unknown

   An occupant of the house at Leszno Street No. 24 (February 1942)

  • Gumanówna Unknown

   A member of the Young People's Circle at Leszno Street No. 24 (February 1942).

  • Gurwicz Unknown

   Brothers who lived at Leszno Street No. 24.

  • Ginzburg Unknown

   From 13 April 1942, a member of House Committee Leszno Street No. 24.