Do nauczyciela, właściciela willi- pana Niewia...

 • NO
 • Do nauczyciela, właściciela willi- pana Niewiadomskiego, przyjeżdżała często jakaś niewiasta. Zawarła ona znajomość z Polą G. Nawet którejś soboty wybrali się razem na zabawę.

 • 1943-04-00
 • 1943-04-00
 • pod koniec miesiąca
 • pod koniec miesiąca
 • private/everyday life
 • acquaintances
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 42
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • Niewiadomski Unknown

   the owner of a villa in Wolomin, a teacher in a primary school in Wolomin

  • Nieznane przyjaciółka Niewiadomskiego

   niewiasta, która przyjeżdżała do willi w Wołominie do nauczyciela Niewiadomskiego w 1943 roku, zaprzyjaźniła się tam...

  Related places:

  • Unknown

   Mr Niewiadomski, a villa owner in this town, searched for a caretaker. In April 1943 Henryk G. applied for this post...