Defilada policji żydowskiej przed zwierzchnika...

  • YES
  • Defilada policji żydowskiej przed zwierzchnikami polskimi i niemieckimi

  • początek czerwca 1942
  • początek czerwca 1942
  • in the ghetto
  • social/communal
  • Jewish police
  • 40