Autorka i Felka pracują w Aprowizacji, dorabia...

  • YES
  • Autorka i Felka pracują w Aprowizacji, dorabiają handlem, szmugiel - co dzień: 3-4 kg masła, , trochę kiełbasy, sera, czasem jajka , rano - na umówionej mecie w piwnicy domu przy murze. Z towaru robią paczuszki - dzielą,, sprzedają

  • in the ghetto
  • business
  • trade, Judenrat, smuggling, civil servants
  • Winczakiewiczowa, Anna, Przeżyłam

  • 39
  • Niestety, ona wszystko opisuje tak ogólnie, żadnych konkretnych faktów, dat, adresów...