Autor szuka przez protekcję wuja stanowiska w...

  • YES
  • Autor szuka przez protekcję wuja stanowiska w policji - nie udało się, pracuje na placówce w Galerji Luxenburga - znoszenie mebli z getta - gdzie bardzo ładnie zarabiałem 04-41 ucieka z getta - zostawia żonę 4 mies. po ślubie

  • 1941-04-00
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • outposts, Jewish police, the 'Aryan' side, escaping the ghetto
  • Purman, Moteł , Wspomnienia z przeżyć wojny hitlerowskiej,