Auerswald - plany zmiany granic getta: = 21.05...

 • YES
 • Auerswald - plany zmiany granic getta: = 21.05.41 - [Auerswald i Bischof] Wypytywali o aprowizację i wytwórczość. Między wierszami wyczytałem niechęć do Transferu, a może i do granic ghetta. Poruszyłem sprawę getta. W Krakowie znaczna część ludności ma przepustki i sklepy poza ghettam. Auerswald powiada, że co innego Kraków, co innego Warszawa. Należy stać na gruncie zarządzeń. Plan ghetta mu się nie podoba. Zapytałem, czy nie można wnieść projektu. Odpowiedział, że można, bo każde przeinaczenie granic musi być przedstawione.

 • 1941-05-21
 • 1941-05-21
 • in the ghetto
 • administrative, German operations
 • economy, Germans
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 184-185
 • granice

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...