Alina Winawer, mieszkając w getcie, udzielała...

 • YES
 • Alina Winawer, mieszkając w getcie, udzielała lekcji dzieciom - miała kilku uczniów, do jednych chodziła codziennie, do innych rzadziej, przerabiała program szkolny

 • grudzień 41
 • lipiec 42
 • in the ghetto
 • social/communal, private life / daily life
 • children, teachers
 • 153
 • Related people:

  • (Winawer) siostra Anny Unknown

   When the Germans ,arched into Warsaw she went with her husband and Anna to Lvov; in December 1941 they came back to...

  • Winawer Alina

   She was born in Warsaw in the community of assimilated Polish Jews, she attended a Polish school where she also lear...