Aczkolwiek Polacy w mordowaniu Żydów nie brali...

 • NO
 • Aczkolwiek Polacy w mordowaniu Żydów nie brali żadnego udziału, to jednak w tragedii ich częściowo się zapisali, a to dzięki pewnej części nikczemników żerujących na życie i mienie ukrywających się. Polacy – sami gnębieni, maltretowani i mordowani, nie zdobyli się – w większości swej- na udzielenie odpowiedniej pomocy Żydom. Owszem, litowano się i współodczuwano tym, którzy wymordowani zostali. Nie miano natomiast zwyczajnego zrozumienia dla żyjących jeszcze. I aczkolwiek było dużo szlachetnych uczynków Polaków, którzy wszelkimi siłami starali się ulżyć Żydom w ich strasznym położeniu, nawet z narażeniem własnego życia, to jednak na nic się zdały przez zło uczynione przez jednego łotra. Przeważnie zaś zło było tolerowane.

 • 1942-11-00
 • 1944-08-01
 • Poles operations, "szmalcownictwo"
 • atmosphere , indifference
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 81
 • Related people:

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  Related places:

  • Skorupki 4

   mieszkanie Wandy Kosobudzkiej, w którym ukrywali się Łazarz Menes i doktor Paszyńskiz rodziną w okresie od sierpnia...