= 29.01.42 Otrzymuję od synagogi Moriah prośbę...

 • YES
 • = 29.01.42 Otrzymuję od synagogi Moriah prośbę o zapomogę dla personelu i na remont. Żydzi nawet 3 synagogę, na którą otrzymaliśmy zezwolenie, nie umieją utrzymać. Podobno na remont dachu w jednej z synagog zapomogę dał nie-Żyd.

 • 1942-01-29
 • 1942-01-29
 • in the ghetto
 • administrative
 • religion, Jews
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 246
 • synagoga

 • Related places:

  • Dzielna 7

   in the yard of tenement house no. 7 the synagogue of 'Moriah' Association was built in 1908