= 20.02.42 W tej chwili (godzina 11.33) melduj...

 • YES
 • = 20.02.42 W tej chwili (godzina 11.33) melduje mi płk. Szeryński, kierownik Służby Porządkowej, o wypadku ludożerstwa w dzielnicy żydowskiej. Matka - dziecko. Oto meldunek: " D. Szwizgold, grup. 1845. Meldunek dotyczy wypadku ludożerstwa. Melduję, że na interwencję p. obw. IV dzielnicy Z.O.O Nirenberga udałem się na ulicę Krochmalną 18 m. 20, gdzie zastałem leżącą na barłogu 30-letnią Urman Rywkę, która oświadczyła w obecności świadków: sekretarza Kom. Domowego, p. Zajdman Niuty i p. Murawy Jankla, l. 30 przewod. Kom. Domow. , że dopuściła się ludożerstwa na swoim własnym 12-letnim synu Berku Urmanie, zmarłym poprzedniego dnia, przez wycięcie kawałka pośladka. podp. D. Szwizgold grup. 1845 porz. M. Grossman 393, J. Murawa prezes. 19.II.42" = 21.02.42 Doręczyłem u komisarza meldunek w sprawie ludożerstwa i powiedziałem Rodeckowi i Grasslerowi, co o tym myślę i jakie warunki prowadzą do takich zbrodni.

 • 1942-02-20
 • 1942-02-20
 • in the ghetto
 • social/communal, private life / daily life
 • address, Judenrat, negative, Jewish police
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 255
 • Related people:

  • Szwizgold D.

   group commander of the Jewish Police, No. 1845; author of the report on cannibalism at Krochmalna Street No. 18, fla...

  • Nirenberg Unknown

   a district commander of the Jewish Police (Region IV ZOS - Jewish Social Welfare) - he reported a case of cannibalis...

  • Urman Rywka

   Lived at Krochmalna Street No. 18, flat 20. Committed an act of cannibalism on her deceased son (20 February 1942).

  • Urman Berek

   12-year-old boy, died [of starvation?], his mother committed an act of cannibalism on him (20 February 1942).

  • Grossman M.

   a constable of the Jewish Police No. 393; he was one of the people who signed the report about cannibalism at Krochm...

  • Rodeck Ansbert

   Auserwald's functionary

  Related places:

  • Krochmalna 18 m. 20

   In this flat Rywka Urman committed an act of cannibalism. She ate her deceased son (20 February 1942).