15-12-41 o godz. 8.30 i 9 rozstrzelano 15 osób...

  • YES
  • 15-12-41 o godz. 8.30 i 9 rozstrzelano 15 osób. Przed wywołaniem skazańców z cel dolano do porannej kawy trochę skopolaminy, by trochę ich odurzyć. Niewiele to pomogło. Źle przywiązane do pala ofiary wyrywały się i broniły, egzekucji dokonano w 2 partiach tak, że część skazanych czekała na wykonanie wyroku na pierwszej partii. Policja źle strzelała, za pierwszym razem dano 2 salwy, przy drugiej grupie - 3. Zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem skazańców trzeba było dobijać. Przy egzekucji obecni: ppłk Reszczyński, mjr Przymusiński, prokurator Naumann, przedstawiciel dystryktu, oficer żandarmerii i paru żandarmów, paru cywilów, kierownik SP z adiutantem, władze aresztu, 2 plutony egzekucyjne.

  • 1941-12-15
  • 1941-12-15
  • in the ghetto
  • administrative
  • Germans, Polish blue police, Jewish police, death, prison
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 32] -