Imię: Nieznane Nazwisko: [znajoma wychowawczyni Jurka]

  • NIE
  • Kobieta
  • [znajoma wychowawczyni Jurka]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Przechowywała żydowskiego chłopca Borenstejna, który wyjechał z Hotelem Polskim. Przyjęła również Jurka Adina. Na przeciw niej mieszał Volksdeutsch, który po jakimś czasie dowiedział się o Jurku, i ta pani bała się go dłużej trzymać.

  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa