Plan 9: współczesny układ ulic i ostańce zabudowy na tle dawnego planu miasta