Plan 8b: część północna byłego getta i KL Warschau