mieszkanie Sylwii Rzeczyckiej Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • mieszkanie Sylwii Rzeczyckiej
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Sylwia Rzeczycka przechowywała w swoim mieszkaniu Helenkę, wychowanicę lekarki dr Zajdler (?).

  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 312-315