Sabina Glocer dociera po ucieczce z Dworca Wsc...

 • NIE
 • Sabina Glocer dociera po ucieczce z Dworca Wschodniego do mieszkania Janiny i France Puncuhów. Wchodzi wejściem kuchennym, wiedząc, że gosposia Puncuhów, Tosia, jest we wszystko wtajemniczona. Sabina wita się serdecznie z Janiną: „Nadzieja, że oto uratują dziecko moje, mnie i mojego męża od zagłady i wdzięczność za ten szlachetny i pełen odwagi czyn, mieszały się z uczuciem lęku o nich, że my ich narażamy przecież”. Janina tłumaczy Sabinie, że ratują ich nie tylko dlatego, że są ich krewnymi: uratowali też inne, obce sobie osoby, „Każdy uratowany to zysk naszego ryzyka”. Janina opowiada Sabinie, jak zachowywała się jej córka, Lilka, po wyprowadzeniu jej z getta: błagała, żeby ratować także matkę, w przeciwnym razie będzie musiała wrócić z powrotem do getta, nie chce bowiem być sierotą. Zapowiada też, że pani Wojciechowska, opiekująca się Lilką, zgodziła się przechować u siebie przez dwa tygodnie także Sabinę, będą więc mogły przez chwilę być razem.

 • 1943-02-15
 • wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
 • Str. 47 – 48
 • Str. 47 – 48

 • Powiązani ludzie:

  • Glocer Sabina

   Żona Władysława Wolfa Glocera. Pracuje jako siostra operacyjna w Szpitalu Starozakonnych na Czystem, gdzie trwa we w...

  • Puncuh Janina

   Córka Teofila Tobiasz i Marty, z domu Szczecińskiej, siostra Władysława Wolfa Glocera. Wychodzi za mąż za France Pun...

  Powiązane miejsca:

  • Bagatela 10

   Sabina Glocer dociera po ucieczce z getta do mieszkania Janiny i France Puncuhów.