Dolny Żoliborz Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Dolny Żoliborz
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
  • Mieszkanie Stanisława Mara, gdzie ukrywał się Artymowicz.

  • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 201-202