Muranowska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Muranowska
 • 6
 • w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Podkop przy ul. Muranowskiej 6, którędy przekazywano broń do getta.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176