Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • w getcie
  • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
  • Mieszkanie Józefa Lejewskiego, które stanowiło punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.

  • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
    Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

  • s. 176