Kopernika Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Kopernika
 • 18
 • Pomieszczenie gospodarcze przy restauracji "Pani Domu"
 • przed gettem, w getcie
 • konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Pomieszczenie gospodarcze przy restauracji "Pani Domu" Stanisława Langego, które służyło także jako punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s.176