Śliska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Śliska
 • 55
 • konspiracja, pomoc
 • pomoc od innej organizacji
 • Szpital Bersonów i Baumanów

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 175-177