Imię: Jan Nazwisko: Skoczek

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Skoczek
 • ps. "Wąsik"
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Współorganizator komórki tajnej organizacji, nazywanej Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej.
  Do zadań komórki należała m.in. pomoc gettu warszawskiemu, zarówno w zakresie indywidualnego ratowania ludzi i nielegalnego dostarczania żywności , jak i współdziałania z żydowskim ruchem oporu.
  Pracował wcześnie w szpitalu na Czystem, za jego pośrednictwem już w końcu 1939 r. nawiązano kontakty z lekarzami tego szpitala.
  W mieszkaniu Jana i Wandy Skoczków ukrywała się część grupy bojowej Żydów po wyjściu z powstania w getcie.

 • powstanie w getcie, przed gettem, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176