Imię: Maurycy Nazwisko: Sztarker

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Maurycy
 • Sztarker
 • Franciszek Pawlak
 • Tak
 • Warszawa ul. nieznana
 • Żyd
 • Od 1942 r. Maurycy Sztarker, jego żona i syn byli w grupie osób, którymi opiekował się Kazimierz Młynarski. Wystarał się dla nich o dokumenty. Dostarczał pieniądze (od Żegoty?), wyszukiwał mieszkania, utrzymywał kontakt, dostarczał prasę podziemną i podtrzymywał na duchu. Pod jego opieką przetrwali okupację.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • konspiracja polska, obcy człowiek, pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty, z papierami aryjskimi