Imię: Maurycy Nazwisko: Halber

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Maurycy
  • Halber
  • Pracuje w Sicherheitspolizei. Zatrudniony lub nawet mieszka przy Leszno 109, w budynu kwarantanny.-maj41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 243]