Imię: Nieznane Nazwisko: Grynbergowie

  • TAK
  • Grynbergowie
  • Rodzina z 16-letnim synem, razem w kryjówce na Waliców; potem na Zygmuntowskiej

  • wokół autora
  • Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 119