Imię: Jadwiga Nazwisko: Głos

  • TAK
  • Kobieta
  • Jadwiga
  • Głos
  • Przyjaciółka Konarzewskiej - zarabia przy niej; brzydka, chytra; ok 40 lat, szantażystka

  • Polacy
  • Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 122