mieszkanie siostry Feliksa Cywińskiego Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • mieszkanie siostry Feliksa Cywińskiego
  • Łowicz
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, konspiracja
  • konspiracja polska, poza Warszawą
  • Po powstaniu warszawskim Feliks Cywiński został wywieziony na roboty, skąd uciekł najpierw do brata, a potem do siostry w Łowiczu.