Sapieżyńska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Sapieżyńska
  • 19
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Gdy inż. Włodziński wymówił Cywińskiemu mieszkanie, ten znalazł drugie na Sapieżyńskiej 19, dzięki przypadkowemu zetknięciu się u państwa Grodzkich. Samodzielne mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią. Właścicielka wyjechała do siostry, która złamała biodro, do Nowo-Radomska. Mieszkanie miało być wolne przez 3-6 miesięcy.

  • Relacja Feliksa Cywińskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 309-312