Imię: Stanisław Nazwisko: Czapliński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Czapliński
  • Szef Działu Gospodarczego SP. -lip. 41. Podobwodowy SP.

  • bogaci
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 108,, 109,, AAN-27,, s.18]