Imię: Salka Nazwisko: Chaskielewicz (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Kobieta
 • (1) Salka
 • (1) Chaskielewicz , (2) Chaskielewicz
 • (1) Mamelok
 • (1) 1883-09-09
 • (2) 1882
 • (1) Warszawa
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  w getcie warszawskim 1940-42, potem na stronie aryjskiej

  (2)

  matka autora, 7 września 42 Stefan wpisał matkę nielegalnie na listę piekarzy i tak uratował ją przed wywiezieniem, od X 42 do końca I 43 mieszka na Franciszkańskiej, w końcu stycznia 43 przechodzi na str.aryjską, ukrywa się w kilku mieszkaniach. Po kapitulacji powst.warsz. w obozie w Ursusie, stamtąd wywieziona w okolice Mielca do wsi Antolka. Do Warszawy wraca w początkach marca 45.

  • (1) inteligencja
  • (2) wokół autora
 • (1)

  Rejestr ocalałych Żydów

 • (2) 9-93,145