Imię: Abraham Nazwisko: Cukier

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham
  • Cukier
  • Konsumenci kuchni(stołówki) którą kierowała R. Auerbach, Leszno 40

  • opieka
  • s. 76