Imię: Jankiel Nazwisko: Książenicer

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Jankiel
 • Książenicer
 • ok. 1882
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • zm. z głodu na punkcie Żelazna 64.

 • uchodźcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]