Imię: Jochweta Nazwisko: Gotlib

  • TAK
  • Kobieta
  • Jochweta
  • Gotlib
  • Złapana prawdopodobnie po str. aryjskiej, osadzona na Gęsiej, sądzona 15-12-41, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 32,, 33]