Imię: Estera Nazwisko: Śpiewak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Estera
  • Śpiewak
  • 1941-12-15
  • 1920
  • Warszawa
  • Rozstrzelana w więzieniu na Gęsiej.

  • więzienie
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego