Imię: Władysław Nazwisko: Rozensztadt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Władysław
  • Rozensztadt
  • Kierownik Kursów Przysposobienia Rzemieślniczego. Inżynier.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 16]