Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Grochów
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, życie prywatne/życie codzienne
  • antysemityzm, atmosfera, dzieci, inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie Geni, dawnej służącej Sabiny i Ireny, gdzie Irena lokuje Stasia, synka Sabiny, po zatrzymaniu tej ostatniej.

  • 3