Imię: Jakub Nazwisko: Wrzoński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakub
  • Wrzoński
  • Zam. Leszno 56, komiwojażer, kontroler 13-tki.

  • kolaboracja
  • lip. 41 czy to nie ta sama osoba, co Jakub Wroński??

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 754]